Beleidsplan veiligheid & gezondheid

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we in onze organisatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico's met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico's.

Lees hier het beleidsplan veiligheid & gezondheid voor KC Beekrijk (kinderopvang in Beek en Donk)
Lees hier het beleidsplan veiligheid & gezondheid voor KC De Raagten (kinderopvang in Beek en Donk).
Lees hier het beleidsplan veiligheid & gezondheid voor KC Klimop (kinderopvang in Aarle-Rixtel).