Sluitingsdagen

Kinderdagverblijf
Onze kinderdagverblijven zijn 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de nationale feestdagen. 

Buitenschoolse opvang
De bso is in de 40 schoolweken geopend vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. In de vakantieweken zijn de openingstijden van 7.30-18.30 uur. Indien er een halve dag opvang wordt afgenomen is de eind- en starttijd 13.00 uur (dit is afhankelijk van de locatie).

Voorschoolse opvang is geopend van 7.30 tot start schooltijd. Op sommige locaties, zowel bij dag- als buitenschoolse opvang bestaat de mogelijkheid om vanaf 7.00 uur opvang af te nemen. Informeer bij de afdeling kindplanning of op de locatie naar de mogelijkheden.

Peuteropvang
Peuteropvang is open in de 40 schoolweken. 


SLUITINGSDAGEN 2023
  • Op 5 december, 24 december en op 31 december zijn alle opvanglocaties om 17.00 uur gesloten.
  • Op woensdag 5 april 2023 is er een studiemiddag voor alle medewerkers van GOO. Hierdoor zijn alle locaties vanaf 13.00 uur gesloten. De bso is alleen voor schooltijd open en na schooltijd niet. Het kinderdagverblijf is vanaf 13.00 uur gesloten. Deze middag wordt financieel gecompenseerd als het op je vaste opvangdag valt op basis van het gemiddeld aantal uren volgens de maandelijkse facturatie.
  • Peuteropvang is de vakantieweken van het basisonderwijs gesloten, zie onderstaand schema.
  • Op de nationale feestdagen zijn alle opvanglocaties gesloten.

Vakanties en feestdagen schooljaar 2022 - 2023
 
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Meer informatie over studiedagen vind je in de schoolgids of op de eigen website van het kindcentrum.

Hieronder vind je een overzicht van de feestdagen 2022/2023 waarop de opvang gesloten is:
  • 1e en 2e Kerstdag, 25 en 26 december 2022
  • Nieuwjaarsdag, 1 januari 2023
  • 2e Paasdag, 10 april 2023
  • Koningsdag, 27 april 2023
  • Hemelvaart, 18 mei 2023
  • 2e Pinksterdag, 29 mei 2023