Beekrijk

GGD-inspectierapport

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kinderopvang. Je vindt de rapportages van Beekrijk in het landelijk register: rapport kinderdagverblijf/peuteropvang en rapport bso.