Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan van kinderopvang in Laarbeek:
Het pedagogisch beleid beschrijft de pedagogische doelen en middelen die worden ingezet. Deze doelen zijn gerelateerd aan onze visie op opvoeding. Ze zorgen ervoor dat onze medewerkers op een eenduidige en herkenbare wijze handelen. Het pedagogisch beleid maakt duidelijk wat van de opvang en het onderwijs van Stichting GOO verwacht mag worden.