Kindcentrum Ondersteuningsprofiel

Ontwikkeling kinderen kinderopvang in Aarle-Rixtel en kinderopvang in Beek en Donk
In een KC Ondersteuningsprofiel (KOP) worden de mogelijkheden om kinderen te ondersteunen beschreven. Alle kindcentra van Stichting GOO weken continu aan optimale zorg en begeleiding van de kinderen. Dit ondersteuningsplan laat zien hoe de ondersteuningsstructuur van een kindcentrum is georganiseerd. Er wordt planmatig gewerkt om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de kinderen op die locatie.